Dünya şehit çocukları vakfı olarak yenilikçi yaklaşımlar içeren öğretim programlarımız ışığında bir üst kuruma ve yetişkinlik yaşamına hazırlarken; onlara Arapça ve Türkçe’yi anadili olarak kabul edip, başarılı, birden fazla yabancı dilde yetkin, farklı kültürlere hoşgörülü, fen ve matematik bilimlerinde geleceğe dönük, edebiyat, sanat ve sporla ilgili, etik değerleri benimsemiş, çevreye duyarlı, yaşam boyu öğrenen, tarihsel bilince sahip ve toplumsal analiz becerileri gelişmiş, teknolojiye ayak uydurabilen, bilgili, becerili ve özgüvene sahip, ülkesine ve tüm insanlığa yararlı, araştırıcı, üretici nesiller olarak yetiştirmektir.

Tüm şehit çocuklarının amacı

Sorumluluk sahibi, çalışkan,
Kendisini ifade edebilen, özgüveni yüksek,
Kendisiyle ve çevresiyle barışık, uyumlu,
Her zaman doğruyu söyleyen, özü sözü bir,
Ülkesini seven, ülkesine güvenen,
Uygar dünyaya uyum sağlayabilen,
Değişime açık, yeniliğe istekli,
Gerektiğinde risk alabilen, kararlar verebilen,
Toplumsal duyarlılığı yüksek,
Okumayı, araştırmayı, keşfetmeyi zevk haline dönüştüren,
Soru sormayı, sorularla düşünmeyi alışkanlık haline getiren,
Analizler, sentezler, çıkarımlar yapabilen,
Kişisel yeteneklerinin farkında olan,
Üretken ve icat edici,
Bilimde, sporda, sanatta, iletişimde başarıya odaklanmış,
Bilgiye erişmeyi ve kullanmayı öğrenmiş,
Geçmişini bilen, geleceğine umutla bakabilen,
Çıkabileceği en yüksek zirveyi hedefleyen,
Geleneklere, inançlara, kültürel mirasa saygılı,
Çevresine pozitif enerji yayan, sağlığına özen gösteren,
Atasına, şehit babasına layık bir nesil olmaktır..